Marinka Bakker

marinka

Marinka Bakker: ‘We kunnen niet zonder ons personeel’

Marinka Bakker is sinds 1 oktober 2016 directrice van het personeelsbedrijf van Happy Chicken Farm. Ze is verantwoordelijk voor alle personeelszaken.

De Happy Chicken Farm heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal bedrijfslocaties steeg en het personeelsbestand groeide. Momenteel zijn er ruim 25 (parttime) medewerkers actief bij het bedrijf. Marinka Bakker houdt zich sinds het najaar van 2016 fulltime bezig met de personeelszaken van de Happy Chicken Farm. “Mijn takenpakket sluit perfect aan op mijn opleidingen, mijn passie voor HR-zaken en mijn werkervaring als intercedente”, zo vertelt ze.
Na het afronden van de opleidingen Pabo en Pedagogische Wetenschappen (Master Lifelonglearning) en ruim een jaar werkzaam geweest te zijn als docent, ging Marinka met veel plezier aan de slag als intercedente bij AB Oost. Die functie bekleedde ze ruim twee jaar, om vervolgens bij de Happy Chicken Farm aan de slag te gaan. “Bij AB Oost heb ik regelmatig mensen aan een baan geholpen in de pluimveehouderij en mijn kennis over de sector vergroot.”

Werving en selectie
Werving en selectie is bij de Happy Chicken Farm een belangrijk onderdeel van het takenpakket van Marinka. Ze zet vacatures uit, voert sollicitatiegesprekken en neemt nieuwe medewerkers aan. Vacatures van Happy Chicken Farm worden via meerdere kanalen uitgezet, zo vertelt ze. “We adverteren via ons eigen netwerk, uitzendbureaus, Facebook, re-integratiebureau en scholen zoals Terra. Happy Chicken Farm is een leuke organisatie, waar mensen op verschillende niveaus kunnen werken.”

Profielschets nieuwe werknemers
Bij iedere vacature hoort een eigen profielschets, afgestemd op de desbetreffende functie. Volgens Marinka komt een aantal zaken standaard terug tijdens sollicitatiegesprekken. “De kip staat bij ons centraal. Alles draait om diergezondheid. Met gezonde en blije kippen kunnen we goede resultaten behalen. De naam Happy Chicken Farm refereert ook aan de manier waarop we met ons personeel omgaan. Werkplezier staat  bij ons hoog in het vaandel. Daarbij hechten we veel waarde aan een open en eerlijke houding van onze medewerkers. Door met elkaar te overleggen kunnen we samen problemen oplossen.”

Uitgebreid takenpakket
Marinka’s werk houdt niet op bij werving en selectie van nieuwe personeelsleden. Ze maakt de werkroosters, voert functioneringsgesprekken en is verantwoordelijk voor de interne communicatie.  Ze biedt cursussen aan, organiseert kwartaalbijeenkomsten en toont zich betrokken bij het dagelijkse werk. “De input van onze medewerkers is ontzettend belangrijk voor het versterken van onze organisatie. We focussen daarom ook op opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Daarbij proberen we er met z’n allen altijd weer voor te zorgen dat iedereen een leuke werkdag heeft.”

Groei staat persoonlijke aandacht niet in de weg
In haar eerste halfjaar bij de Happy Chicken Farm heeft Marinka veel energie gestopt in het inrichten van de personeels bv, optimaliseren van de personeelsplanning, het aanscherpen van de hygiëneprotocollen en het ontwikkelen van een passend HRM beleid. “De organisatie van de Happy Chicken Farm is ingericht op groei. Ik breng daarin structuur aan en zorg dat de medewerkers goed op de hoogte blijven van de bedrijfsontwikkelingen. Samen werken we hier aan goede resultaten. Bij de Happy Chicken Farm kunnen we niet zonder ons personeel. Ik sta daarom graag even stil bij een verjaardag of een jubileum en besteed veel tijd aan HRM gesprekken. Ook deel ik regelmatig schouderklopjes uit. Dat werkt motiverend. Een compliment is bovendien altijd oprecht en gemeend.”