Jolanda Bakker

Jolanda Bakker: ‘Kippen moeten goed in de veren zitten’

Als mede-eigenaar van de Happy Chicken Farm is Jolanda Bakker onder meer verantwoordelijk voor het technisch management van alle bedrijfslocaties. Ze vertelt over haar werkzaamheden.

“We besteden bovengemiddeld veel aandacht aan het welzijn van onze dieren. We leggen de lat steeds hoger. Dat moet ook, aangezien we voortaan alleen nog eieren leveren van hennen met hele snavels. Onze kippen moeten goed in de veren zitten. Huisvesting, klimaat en dierverzorging zijn daarbij van groot belang. We strooien graan bij en bieden veel stro, pikstenen en luzernebaaltjes aan. Met de juiste nutriënten in de diervoeding kunnen we sturen op een goede conditie van de leghen. We zorgen goed voor onze dieren en zien dat terugbetaald in de vorm van extra eieren.” Jolanda Bakker is als mede-eigenaar van de Happy Chicken Farm verantwoordelijk voor bovengenoemde werkzaamheden op alle bedrijfslocaties, het technisch management. De diergezondheidsplanning en het koppelmanagement zijn bij haar in goede handen. “Ik ga voor kwaliteit, ik ben gedreven en vind het erg leuk om te doen”, zo zegt ze. “Een kip is een prachtig dier!”

License to produce
Pluimveebedrijven moeten zich houden aan strenge Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.  Voor de Happy Chicken Farm gelden aanvullende voorwaarden, aangezien het gros van de eieren wordt geleverd onder het Beter Leven-Keurmerk. Controle-instanties zoals KAT, IKB en VLOG zien er op toe dat de Happy Chicken Farm aan alle eisen voldoet. “We worden meerdere keren per jaar gecontroleerd, waarvan vaak ook onaangekondigd”, vertelt Jolanda, die zorgt dat alles volgens de regels gebeurt en administratief wordt bijgehouden. “We moeten strikt aan alle vergunningen en richtlijnen voldoen. Op die manier borgen we onze license to produce.”

Buiten de gebaande paden
De Happy Chicken Farm zet in op groei. Dat past bij de ondernemer die Jolanda is. Ze is bevlogen en wil vooruit. De ontwikkeling van het bedrijf zorgt continu voor uitdagingen. “Dat maakt het ook zo leuk. We zijn geen traditioneel pluimveebedrijf. We denken out of the box en treden graag buiten de gebaande paden. We zoeken altijd naar kansen en staan open voor vernieuwing. Daar hou ik van. Daarbij hechten we veel waarde aan een informele werksfeer. Ook dat maakt dit bedrijf zo uniek.”

Wekelijks overleg
Binnen de Happy Chicken Farm vormen Frank de Ronde, Jolanda Bakker en Marinka Bakker een hechte drie-eenheid. Ze overleggen wekelijks over de gang van zaken en de koers van het bedrijf.  “De Happy Chicken Farm zet in op groei. Daarin hebben Frank, Marinka en ik allemaal een belangrijk aandeel. Het is belangrijk dat we goed van elkaars werkzaamheden op de hoogte blijven”, aldus Jolanda.

Nevenactiviteiten
De Happy Chicken Farm is allesbehalve een traditioneel pluimveebedrijf. De blik is naar buiten gericht. Jolanda maakt als mede-eigenaar tijd vrije voor enkele nevenfuncties. Ze begeleidt collega-pluimveehouders bij het managen van hennen met onbehandelde snavels, is bestuurslid van iStep (InformatieSysteem Transparante EierPrijzen) en heeft zitting in het commissariaat van mengvoerfabrikant De Valk Wekerom. Jolanda besteedt zeker één dag per week aan haar nevenactiviteiten. Zo vergroot ze haar kennis en bouwt ze alsmaar een groter netwerk op. “Het is leuk en uitdagend om deze dingen er bij te doen. Als Happy Chicken Farm zijn we zo ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in de sector”, vertelt Jolanda.